Voorwaarden

Met je aanmelding voor de ‘Breekweek’ ga je akkoord met de reisvoorwaarden.

 1. Ongeveer 2 maanden voor vertrek moeten er voldoende (tenminste 8) deelnemers zijn, anders kan de reis niet doorgaan. We stellen je hiervan tijdig op de hoogte.
 2. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een factuur en verdere informatie. Graag deze 30 dagen voor vertrek betalen.
 3. Als je de reis onverhoopt moet annuleren, dan ben je de volgende kosten verschuldigd:
  – tot 30 dagen voor vertrek: 20% van de kosten van het programma.
  – daarna: 80% van de kosten van het programma.
 4. Deelnemen doe je geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 5. De organisatie en voorbereiding van deze tocht vinden zo zorgvuldig mogelijk plaats. Er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. Tijdens de reis kan het voorkomen dat er van het voorgenomen programma afgeweken moet worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden. We (Wij en eventuele lokale begeleiding) doen dan ons uiterste best om een passende oplossing te vinden. Wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Beslissingen hierover liggen bij de reisleiding, waarbij de veiligheid van jou en de andere deelnemers voorop staat.
 6. Je dient voor de duur van het verblijf een geldig paspoort te hebben.
 7. Je moet zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering zorgen. Een reisverzekering is verplicht.
 8. Bij directe medische nood tijdens de reis doen wij vanzelfsprekend ons uiterste best om je zo snel mogelijk te (laten) vervoeren naar medische hulp. Wij kunnen hiervoor echter op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden, ook gezien de avontuurlijke aard van de reis.
 9. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als gevolg van deelname aan de tocht, eigen toedoen of overmacht situaties (natuurrampen, stakingen, politieke onrust e.d.).
 10. Zorg goed voor je spullen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van je bagage tijdens de reis.
 11. Privacy. Na de Breekweek vernietigen we je medische gegevens die je hebt opgegeven.
 12. Op de reis en de relatie met jou is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.